درماتیت تماسی آلرژیک و تحریکی در گربه‌ها یا همان التهاب پوست

[ad_1]

درماتیت تماسی آلرژیک و تحریکی در گربه‌ها یا همان التهاب پوستReviewed by مجله دنیای حیوانات on May 9Rating: 5.0

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬در‭ ‬گربه‭ ‬هاcat dermatitis)‭ ‬) یک‭ ‬واکنش‭ ‬ازدیاد‭ ‬حساسیت‭ ‬به‭ ‬بعضی‭ ‬مولکول‌ها‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬است‭. ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬پوست‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مواد‭ ‬مضر‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬است،‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭. ‬علائم‭ ‬و‭ ‬مکانیسم‌های‭ ‬بیولوژیکی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بیماری‭ ‬مشابه‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شوند‭. ‬

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک گربه ها‭ ‬چیست؟

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬یک‭ ‬بیماری‭ ‬نادر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬پوست‭ ‬حیوان‭ ‬به‭ ‬بعضی‭ ‬مولکول‌های‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬واکنش‭ ‬شدید‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬بروز‭ ‬می‌کند‭. ‬موادی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬می‌شوند‭ ‬شامل‭ ‬بعضی‭ ‬آنتی‭ ‬بیوتیک‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پوست‭ ‬استفاده‭ ‬شده؛‭ ‬فلز‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬نیکل؛‭ ‬موادی‭ ‬مانند‭ ‬لاستیک‭ ‬یا‭ ‬پشم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬موادی‭ ‬شیمیایی‭ ‬مثل‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬بو‭ ‬کننده‌های‭ ‬فرش‭ ‬است‭. ‬

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی گربه ها‭ ‬چیست؟

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی‭ ‬زمانی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬پوست‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مواد‭ ‬شیمیایی‭ ‬بسیار‭ ‬تحریک‭ ‬کننده‭ ‬مانند‭ ‬عصاره‭ ‬پیچک‭ ‬سمی‭ ‬و‭ ‬نمک‭ ‬روی‭ ‬خیابان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

تفاوت‭ ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک و درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی در گربه ها‬ ‬چیست؟

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬حیواناتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مولکول‭ ‬بسیار‭ ‬حساس‌اند‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭. ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی‭ ‬هر‭ ‬گربه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬محرک‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬می‌کند‭. ‬حیوان‭ ‬باید‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مولکول‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬درماتیت‭ ‬آلرژیک‭ ‬توسعه‭ ‬یابد‭. ‬

درماتیت تماسی آلرژیک و تحریکی در گربه‌ها یا همان التهاب پوستبه‭ ‬ندرت‭ ‬در‭ ‬حیوانات‭ ‬جوانتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭. ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬حیوانات‭ ‬جوان‭ ‬کنجکاوی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اموری‭ ‬که‭ ‬نباید،‭ ‬دخالت‭ ‬می‌کنند‭.‬

علائم‭ ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬و‭ ‬تحریکی در گربه ها‭ ‬چیست؟

جراحات‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬کم‭ ‬موی‭ ‬پوست‭ ‬که‭ ‬مستقیما‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مولکول‌های‭ ‬متخلف‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭. ‬بیشتر‭ ‬منظور‭ ‬پشت‭ ‬پنجه‌ها،‭ ‬شکم،‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬لب‌هاست‭. ‬بخش‌های‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬بسیار‭ ‬قرمز‌اند‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬برجستگی‌های‭ ‬کوچک‭ ‬یا‭ ‬وزیکول‌های‭ ‬کوچک‭ (‬ضایعات‭ ‬تاول‭ ‬مانند‭) ‬و‭ ‬خارش‭ ‬هستند‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬بیماری‭ ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬تحریکی‭ ‬زخم‭ ‬بوجود‭ ‬آید‭. ‬

درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬و‭ ‬تحریکی‭ ‬در گربه ها چگونه‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود؟

سابقه‭ ‬و‭ ‬معاینه‭ ‬بدنه‭ ‬معمولا‭ ‬وقایع‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کند‭. ‬برای‭ ‬ایزوله‭ ‬کردن‭ ‬آلرژن‭ (‬مولکولی‭ ‬که‭ ‬عامل‭ ‬درماتیت‭ ‬است‭)‬،‭ ‬آزمایش‌های‭ ‬ممانعتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمایش‌ها،‭ ‬حیوان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬مفروش‭ ‬نشده‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬حیوان‭ ‬نمی‌توان‭ ‬روی‭ ‬چمن‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

اگر‭ ‬وضعیت‭ ‬حیوان‭ ‬بهبود‭ ‬یابد،‭ ‬آلرژن‌های‭ ‬عامل،‭ ‬تک‌تک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آرامی‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شوند‭. ‬همچنین‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬تست‭ ‬‮«‬پچ‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬تست،‭ ‬مقدار‭ ‬کمی‭ ‬آلرژن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬پوست‭ ‬مالیده‭ ‬می‌شود‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬گاز‭ ‬پانسمان‭ ‬حاوی‭ ‬آلرژن‭ ‬مشکوک‭ ‬روی‭ ‬پوست‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود‭. ‬پوست‭ ‬۵‭-‬۲‭ ‬روز‭ ‬برای‭ ‬مشاهده‭ ‬واکنش،‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬است‭. ‬

چگونه‭ ‬به‭ ‬گربه‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بیماری‌های‭ ‬درماتیت‭ ‬تماسی‭ ‬آلرژیک‭ ‬و‭ ‬تحریکی‭ ‬مبتلا‭ ‬هستند،‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‌شود؟

راه‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وضعیت،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬یا‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬آلرژن‭ ‬یا‭ ‬محرک‭ ‬تماسی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬زندگی‭ ‬گربه‭ ‬خانگی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ممکن‭ ‬نیست،‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬اسید‌های‭ ‬چرب،‭ ‬آنتی‭ ‬هیستامین‌ها،‭ ‬بیوتین‭ ‬و‭ ‬شامپو‌های‭ ‬موضعی‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬خارش‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭. ‬عموما‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬مشکوک‭ ‬به‭ ‬مشکل‭ ‬آلرژی‭ ‬،‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬توصیه‭ ‬می‌شود‭:‬

‭ ‬ظرف‌های‭ ‬غذا‭ ‬یا‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬شیشه‭ ‬یا‭ ‬فولاد‭ ‬ضد‭ ‬زنگ‭ ‬روزانه‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬تمیز‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬شستشو‭ ‬داده‭ ‬شوند‭.‬

‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شامپو‌ها‭ ‬و‭ ‬شوینده‌ها‭ ‬با‭ ‬حساسیت‌زایی‭ ‬کم‭ ‬

‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تماس‭ ‬حیوان‭ ‬با‭ ‬چمن

[ad_2]
منبع مقاله

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *