عوارض پوستی و منقار در طوطی ها

در این مقاله ابتدا توضیحی در مورد روش کلی معاینه پر و پوست طوطی و متعاقبا شــرح مختصری راجع به بیماری های مربوط به پوست و پر در طوطی سانان ارایه خواهد شد. ظاهر پرنده برای خود پرنده و صاحب آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از لحاظ فیزیولوژی پرندگان انرژی زیادی را صرف جایگزینی […]

ادامه مطلب...


جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

انســان با دخالت در چرخــه طبیعت روند انقراض بســیاری از گونه های طبیعی را تسریع  کرده است. هر کدام از ما چه سهمی در ایــن انقراض داریــم؟ و چه گونه هایی در ایــران در معرض انقراض هســتند؟ دلایــل زیادی برای انقــراض جانداران وجود دارد و ایــن به دلیل گوناگونی انواع بی شــمار جانداران اســت. ســاده […]

ادامه مطلب...


زبان رمز آلود سگ ها

سگ ها دارای زبان مخفی پرباری هســتند که به تازگی درحال اکتشاف است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که چقدر ســگ ها باور نکردنی هستند. نحوه تکان دادن دم، بو کردن یک جســم و یا بازی با اســباب بازی به حالات عاطفی او وابسته است. حالت  lateral bias ( تمایل به یک طرف ) […]

ادامه مطلب...


راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

مسواک زدن دندان سگ در صورتی که با شما همکاری نکند می تواند به یک چالش تبدیل شود. هم چنین بعضی از مردم در مورد روش های پاکسازی دندان که به کمک بیهوشی انجام می گیرد، تردید دارند. با این حساب آیا راه های طبیعی و آسان دیگری برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ […]

ادامه مطلب...


مراقبت از گوش در سگ ها

هرچند که گوش های سگ ها نیازمند مانیتورینگ منظم برای تمام طول عمر است اما اندکی نگه داری و مراقبت عموماً برای حفظ سلامت و تمیزی آنها کفایت می کند. آناتومی گوش سگ به دلیل ســاختار پیچیده و خمیده گوش، مخفی شــدن و رشد انگل ها، باکتری ها و مخمرها در آنها آسان است و […]

ادامه مطلب...


تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟ برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در […]

ادامه مطلب...


آیا سگ یا گربه شما کلسیم کافی دریافت می کند؟

رژیم های غذایی خانگی در بین بسیاری از دارندگان حیوانات خانگی محبوب است. اما زمانی که درحال تهیه منوی غذایی سگ یا گربه خود هستید، باید مطمئن شوید که او تمامی مواد غذایی مورد نیاز را به نسبت مناسب و کافی دریافت می کند. یکی از این مواد مغذی مهم کلســیم است.بدن حیوان خانگی شما […]

ادامه مطلب...


آرمانی برای آرمانهای بزرگ

بیمارستان دامپزشکی آرمانی با حضور رییس سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست و نیز آقای میرزایی مشاور اعضای هیات مدیره مجلس شورای اسلامی افتتاح شد. این بیمارستان با هدف حمایت و حفظ سلامت محیط زیست و خدمت رسانی به حیاط وحش کشور، با سرمایه گذاری بخش […]

ادامه مطلب...


چه بیماری هایی را می توانم از گربه ام بگیرم ؟

بیماری مشترک چیست ؟ درحالی که بســیاری از بیماری های عفونی گربه ســانان فقط گربه، و بیشتر بیماری های عفونی انســان ها، فقط انسان را درگیر می کند، دانستن این نکته که برخی از این بیماری ها قابلیت انتقال بین انسان و گربه را دارند، حایز اهمیت است. احتمال انتقال بیماری به شــما از انسان […]

ادامه مطلب...